Gelir

2016 Yılından Devreden Kasa: 0,00 ₺
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar: 17.500,00 ₺
Diğer Bağış ve Yardımlar: 7.500,00 ₺
2017 Yılı Toplam Gelir: 25.000,00 ₺

Gider

Genel Giderler: 25.000,00 ₺
Kasa Bakiyesi:      0,00 ₺

Gelir

2015 Yılından Devreden Kasa: 0,00 ₺
Üye Ödentileri: 9.774,90 ₺
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar: 66.693,00 ₺
2016 Yılı Toplam Gelir: 76.467,90 ₺

Gider

Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı: 76.467,90 ₺
Kasa Bakiyesi:      0,00 ₺

Gelir

2014 Yılından Devreden Kasa: 192,42 ₺
Üye Ödentileri: 2.450,00 ₺
2015 Yılı Toplam Gelir: 2.450,00 ₺

Gider

Genel Giderler: 1.100,00 ₺
Diğer Giderler: 1.350,00 ₺
Kasa Bakiyesi:      0,00 ₺

Gelir

2013 Yılından Devreden Kasa: 0,00 ₺
2014 Yılı Toplam Gelir:        0,00 ₺

Gider

Genel Giderler:     0,00 ₺
Kasa Bakiyesi:      0,00 ₺

Gelir

2012 Yılından Devreden Kasa: 192,42 ₺
Üye Ödentileri: 300,00 ₺
2013 Yılı Toplam Gelir: 492,42 ₺

Gider

Genel Giderler: 492,42 ₺
Kasa Bakiyesi:      0,00 ₺

Gelir

Üye Ödentileri: 350,00 ₺
Diğer Bağış ve Yardımlar: 4.060,00 ₺
2012 Yılı Toplam Gelir: 4.410,00 ₺

Gider

Diğer Giderler: 4.217,58 ₺
Kasa Bakiyesi:   192.42 ₺