Şeref Akkağıt -ELAZIĞIN HALK OYUNLARI

0
14645

İlimizin halk oyunlarının şekillenmesinde yöremiz insanının yaşayış biçimi,

tarihi, geçmişi, örf ve adetleri etkili olmuştur.

Şehrimiz müzikli halk oyunları yönünden de ülkemizin en zengin
yörelerinden biri durumundadır. İlimizin halk oyunlarını ” Halay Bölgesi ” içinde
değerlendirmek gerekir. Oyunlarımız diğer il ve bölgelere göre ağır ve estetik
olmasına karşın çok az da olsa hareketli oyunlara sahiptir.

Şehrimizin halk oyunları, genel olarak tatlı sert bir karaktere sahiptir.
Erkekler tarafından oynanan oyunlar daha sert ancak estetik, kadınlar ve kızlar
tarafından oynanan oyunlar ise daha yumuşak ve tatlıdır. Komşu illerimizden Bingöl
ve Diyarbakır’ın halaylarında görülen sertlik şehrimizin halayında yoktur. Ancak
komşu illerimizdeki sertlik ve bunun yanındaki figür azlığına karşın, ilimizin
oyunlarında daha çok tatlı sertlik ve özellikle figür zenginliği oldukça fazladır.
Son olarak Bütün dünyada ” Mumlu Dans ” olarak bilinen Çayda çıra
oyunumuzun şehrimizin en fazla bilinen ve tanınan halk oyunumuz olduğunu
hatırlatarak isterim…

Konsun şamdanlara mum,
Olsun ergenler sıra,
İnsin davula tokmak,
Başlasın çayda çıra….